Hem sosyal mesafe, hem maske kullanımına yönelik Il Hıfzı Sıhha Kurulu Yeni kararları.

Toplumun her kesimini ilgilendirecek yeni kurul kararları ile birlikte 22 Haziran Itibari ile denetimlerin daha sıkı yapılarak cezai işlemler uygulanacağı bildirildi.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI (2020/60)

Gaziantep İlUmumi Hıfzıssıhha Kurulu, 20/06/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23,27ve72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi DavutGÜL başkanlığında olağanüstü toplanarak SağlıkBakanlığı Bilim Kurulunun maske takma zorunluluğu getirilmesi yönündeki tavsiye kararı ve gündemindeki diğer konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

DünyaSağlıkÖrgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs(Covid-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, havayoluvb. yollarla çok hızlı bulaşması ve hasta insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonunun mutlak şekilde sağlanması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimin artması sonucu insanların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, daha önce çeşitli kararlarımızda alınan maske ve sosyal mesafe konusundaki kararlarımızın birleştirilerek yaptırımlarının açıkça belirlenmesi hususlarında yeniden bir düzenleme yapılması ihtiyacına gerek duyulmuştur. Buna göre;

1.İlimiz genelinde tüm açık alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazaryerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar vb. kapalı alanlarda, ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 21.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zorunlu olmasına,

  1. Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcısı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarında (tapu,nüfus,sosyal güvenlik merkezleri, vergi daireleri, belediye hizmet birimleri, ptt şubeleri, iş başvuru birimleri, her ölçekteki sağlık kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vb. kurumlar) randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılması, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının
    yasaklanmasına, hizmet alanların ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına (en az 1,5 metre aralıklı olarak) ve maske takmalarına,

3.Kurum görevlilerince sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunmalarına,

4.Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel iş yerlerinin önlerinde ve çevresinde, para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet vb. yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve tramvay duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına,

  1. 21.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm özel işyeri ve işletmelerde maske kullanılmadığında; 1.seferde 900 TL idari para cezası, 2.seferde 5gün süreli işyeri/işletme kapatma, 3.seferde 15 gün süreli işyeri/işletme kapatma, 4.seferde ise işyeri/işletme ruhsat iptali yaptırımın uygulanmasına,

6.21.06.2020 tarihinden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun282.maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like