Gaziantep Gündemi

Hemşirelere karanfil dağıtıldı

Sağlık Sen Gaziantep Şubesi tarafından sağlık tesislerinde görev yapan hemşirelere karanfil dağıtarak Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Sağlık Sen Gaziantep Şubesi tarafından sağlık tesislerinde görev yapan hemşirelere karanfil dağıtarak Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Sağlık Sen Gaziantep Şubesi tarafından Hemşireler Günü nedeniyle sağlık tesislerinde görev yapan hemşirelere karanfil dağıtıldı. Hemşireler Günü’nü kutlayan Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise yaptığı açıklamada açıklamasında hemşirelerin iş yükünün her geçen gün artarken alım gücünün düştüğünü ifade etti. Hemşirelik mesleğinin risk altında olduğunu da ifade eden Arayıcı, “2021 Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmişti. Ancak buna rağmen sorunlarımızın çözümünde gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı. Başta fedakar hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının can yakan ortak sorunları belli. Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır. Meslek tanımlarının belirlenmesi hemşirelik mesleği açısından en önemli adım olacaktır” diye konuştu.

Hemşire sayısı azalıyor

Arayıcı, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir hemşirenin, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yaptığını söyleyerek, ”Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 156 bin 972 olan hemşire sayısı 2021’de 2 bin 292 azalarak 154 bin 680’e gerilemiştir. Hemşirelerin ne denli iş yüküyle çalıştığı ve sağlanan istihdamların da yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır” dedi.

Hemşirelerin yaşadığı en önemli sorunlardan birinin de şiddet olduğunu belirten Arayıcı ”Sağlık alanında bulunan 39 branş arasında hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesim hemşirelerdir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan şiddete karşı yasal adımlar atılmış olsa da asıl olanın toplumsal duyarlılık olduğu açıktır. Ayrıca Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç sayılacak olması ve malpraktis davalarına karşı kurul oluşturulmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının hayata geçirileceğini söylediği bu düzenlemelerin bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve hemşireler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda adım atılmasını beklemektedir” şeklinde konuştu.

Enflasyon farkı çağrısı

Arayıcı ”Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak sorunudur. Beklentimiz alım gücünü koruyacak adımların atılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir. Bu noktada atılması gereken ilk adım, 6 aylık süreyle verilen enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır. Zaten sağlık çalışanları yıllardır alın terini tırpanlayan ücret adaletsizliği ile boğuşuyor. Döner sermaye sisteminden kaynaklanan adaletsizlik hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü için yapılan palyatif çözümler de maalesef günü kurtarmaktan başka bir işe yaramamıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: IHA-YEREL

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like